December 2018

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
25 November
 
26
 
7:00PM Private Lesson
8:00PM Private Lesson
27
 
28
 
7:30PM Private Lesson
8:30PM Private Lesson
29
 
30
 
5:00PM Private Lesson
6:00PM Private Lesson
7:00PM Private Lesson
8:00PM Private Lesson
1 December
 
2
 
3
 
7:00PM Private Lesson
8:00PM Private Lesson
4
 
5
 
7:30PM Private Lesson
8:30PM Private Lesson
6
 
7
 
5:00PM Private Lesson
6:00PM Private Lesson
7:00PM Private Lesson
8:00PM Private Lesson
8
 
9
 
10
 
7:00PM Private Lesson
8:00PM Private Lesson
11
 
12
 
7:30PM Private Lesson
8:30PM Private Lesson
13
 
14
 
5:00PM Private Lesson
6:00PM Private Lesson
7:00PM Private Lesson
8:00PM Private Lesson
15
 
16
 
17
 
Closed for Christmas and New Years
18
 
Closed for Christmas and New Years
19
 
Closed for Christmas and New Years
20
 
Closed for Christmas and New Years
21
 
Closed for Christmas and New Years
22
 
Closed for Christmas and New Years
23
 
Closed for Christmas and New Years
24
 
Closed for Christmas and New Years
25
 
Closed for Christmas and New Years
26
 
Closed for Christmas and New Years
27
 
Closed for Christmas and New Years
28
 
Closed for Christmas and New Years
29
 
Closed for Christmas and New Years
30
 
Closed for Christmas and New Years
31
 
Closed for Christmas and New Years
1 January 2019
 
Closed for Christmas and New Years
2
 
7:30PM Private Lesson
8:30PM Private Lesson
3
 
4
 
5:00PM Private Lesson
6:00PM Private Lesson
7:00PM Private Lesson
8:00PM Private Lesson
5